Hướng dẫn ăn chia 25 GENESIS Blind Box từ Melody. Mạng BSC

Posted on

#claim #airdrop #bsc

Link đk: https://t.me/MELODYAirdropbot?start=r08539641490

🎗️Nhóm cập nhật thông tin các kèo Claim&Airdrop miễn phí
Link nhóm:

💥 Telegram: https://t.me/thaimmo

💥 https://zalo.me/g/dwpfcz329

👇👇👇👇👇

💰💰💰💰KÈO TIỀM NĂNG KO THỂ BỎ QUA.

👉 🚀Làm gấp. Claim & Buy IDO token LAIKAINU. Kèo x10 x100. Dự án được Binance, Hotbit, FTX nắm giữ.

🎁 Link Claim & Buy IDO
https://laikainu.app/?ref=0x8527BdDb01c5f8e1a63e312f81f5340b3CBcb806

Contract: 0xF71142E892226E5697197EBb3Ac0776dBbDf3918

💥 Video hd: https://youtu.be/Wn6C92rDcSA

👉 Hướng dẫn mua IDO token XFP. Mạng Polygon. Dự án chất lượng cao
💥 Link mua IDO: https://fishfactory.cc/?ref=0x916A6d1e76173A7d3E86D82FE0eB1748B19180c4

🔥 Video HD: https://youtu.be/wX9qTsb6PY8

👉 💯🚀Kèo ngon không thể bỏ qua. Nhận 20 USDC từ Matrixport🎁🎁

📲Tải app tại: https://invest.matrixport.com/newRegister/en?invite_code=4B4NA3

💥Mã mời: 4B4NA3

👉 Video HD đk và KYC: https://youtu.be/AQr9mYjUdrY

Video hướng dẫn bạn nhận 20$ dưới dạng đồng coin USDC trên ứng dụng Matrixport.

👉Nhận miễn phí 10 ET (10$) từ sàn SuperEx. 1ref+10ET.
Link đk: https://app.superex.com/register?invi…
👉 Mã gt: W2JLUJNU8

🔥 Video HD: https://youtu.be/dkrUN6GQT2Y

👉 💥💯Kèo Cực ngon. Buy IDO Web3Coin đã list Coinmarketcap

Link Buy IDO: https://web3coin.me/r/0x38CD7c2B9d809…
👉 Contract: 0xB0F8d835E957cEb92D40FA110c9428440420f061

🔥 Video HD: https://youtu.be/ndyMipJv_Dg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *