HÀNH TRÌNH 3 NĂM MEEY LAND 2019_2022 những kết quả đạt được và những con số ấn tượng

Posted on

HÀNH TRÌNH 3 NĂM MEEY LAND 2019-2022
Hiện tại Meey Land đang trên lộ trình đi đúng chiến lược theo Sứ Mệnh Tầm Nhìn để đi đến mục tiêu. Thành công được định hướng là quá trình để thực hiện sứ mệnh, đích đến là tầm nhìn. Giai đoạn này Meey Land đang hoàn thiện ý tưởng gồm: sản phẩm được hoàn thiện theo lộ trình HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ BẤT ĐỘNG SẢN MEEY LAND và được liên tục nâng cấp để đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng; đội ngũ nhân sự; hệ thống vận hành; từng bước Marketing mở rộng thị trường; hình thành thương hiệu, đồng thời, bám sát tinh thần chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công cuộc chuyển đổi số Quốc Gia.

#Meey_Land #Meey_Land_3tuổi
#hệ_sinh_thái #bất_động_sản_công_nghệ #batdong #bất_động_sản #bds

Leave a Reply

Your email address will not be published.